Papiery drukowe

Papiery drukowe.

Papiery drukowe stanowią bardzo liczną grupę wytworów papierniczych. Do grupy tej zalicza się następujące rodzaje wytworów: papier gazetowy, drukowy zwykły, afiszowy, biblijny (cienki, mocny do druku słowników, encyklopedii, wydawnictw kieszonkowych), banknotowy, wartościowy (np. na obligacje, czeki, weksle), znaczkowy, …

Technologia otrzymywania papieru

Technologia otrzymywania papieru.

Przygotowanie masy papierniczej

■ Przygotowanie masy papierniczej obejmuje następujące operacje: mielenie masy papierniczej, zaklejanie papieru w masie, wypełnianie, barwienie, rozcieńczanie i oczyszczanie masy papierniczej.

Mielenie masy papierniczej jest procesem wpływającym na prawie wszystkie właściwości otrzymywanego papieru. Odbywa …

Surowce do wyrobu papieru

Współczesna produkcja papieru jest całkowicie zmechanizowana. O jakości papieru w zasadniczy sposób decydują surowce, z których wyrabia się papier. Podstawowe etapy produkcji to: przygotowanie masy papierniczej, spilśnianie papieru oraz formowanie wstęgi papieru.

Surowce do wyrobu papieru.

Surowce do produkcji papieru …

Kolorowanki

Kolorowanki

Kolorowanki są szeroko stosowane w edukacji małych dzieci z różnych powodów. Na przykład dzieci są często bardziej zainteresowane kolorowaniem książek niż korzystaniem z innych metod uczenia się; obrazy mogą być również bardziej zapadające w pamięć niż zwykłe słowa. Według …

Skróty klawiszowe

SKRÓTY KLAWIATUROWE W WORDZIE

Strzałka W prawo kursor tekstowy przestawiany jest o jedną literę w prawo
Strzałka W lewo kursor tekstowy przestawiany jest o jedną literę w lewo
Strzałka Do góry kursor tekstowy przestawiany jest o jeden wiersz do góry

Edycja tekstu

PODSTAWY EDYCJI TEKSTU W EDYTORZE TEKSTU

Nim zacznę opisywać bardziej zaawansowane funkcje naszego edytora, przypomnę podstawy posługiwania się każdym edytorem tekstu.

W edytorze tekstu na ekranie będziemy zawsze widzieć 2 kursory. Jeden to typowa strzałka – kursor myszy. Drugi, to …