Co to jest aktywność leku

Co to jest aktywność leku

Aktywność leku

Znajomość aktywności leku jest ważna w dawkowaniu. Dlaczego? Aktywność leku określa nam właściwość wyzwalania określonego efektu. Gdybyśmy mieli dwa leki: A i B. Jeśli lek A wywierałby taki sam efekt w dawkach mniejszych niż lek B, to logiczne, że podalibyśmy lek A. Ale najpierw trzeba znać aktywność leku, aby wiedzieć, jakie dany lek ma właściwości wyzwalania efektu pożądanego. Poza tym w przypadku leków mówi się o tolerancji, tachyfilaksji i oporności. Tolerancja na lek jest procesem długotrwałym, czyli nie wykształca się bardzo szybko. Za to tachyfilaksja jest to osłabienie działania leku w naprawdę krótkim czasie, jest to bardzo szybki rozwój tolerancji (minuty, godziny). Przykładem może być tu efedryna, która coraz mniej oddziałuje na skurcze naczyń krwionośnych, bo tachyfilaksja zachodzi u wielu osób.

Lek w ogóle przechodzi w ustroju wiele etapów. Są to losy leku w ustroju, które w skrócie można nazwać LADME. Skrót ten pochodzi z języka angielskiego i francuskiego i oznacza: pobieranie, wchłanianie, dystrybucję leku, metabolizm oraz uwalnianie leku z organizmu. Trzeba też pamiętać, że leki ulegają efektowi pierwszego przejścia. Jest to zmniejszenie ilości leku po jego wchłonięciu z przewodu pokarmowego. Np. dawka opioidów podanych doustnie musi być wyższa od dawki opioidów podanych dożylnie. Powód? Wątroba szybko metabolizuje dany lek.