Co to jest aminokwas

Co to jest aminokwas

Aminokwas

Wszystkie organizmy żywe zbudowane są z białek. Białka nie są jednak gotowymi cząsteczkami, ale składają się one ze znacznie mniejszych części. Tymi częściami są aminokwasy. To aminokwasami stanowią części składowe białek, dlatego warto wiedzieć o nich nieco więcej. Kilka aminokwasów to jeszcze nie białko. Takie połączenie nazywamy peptydem. Dopiero kiedy połączy się ponad 100 aminokwasów (chociaż są oczywiście pewne wyjątki), wtedy możemy mówić już o białku z prawdziwego zdarzenia. Z czego powstają aminokwasy? Budowa każdego białka ludzkiego organizmu zapisana jest w jego DNA. Wiadomo, że DNA zbudowane jest w dużej mierze z zasad azotowych: adenina, guanina, cytozyna oraz tymina.

Zasady te kodują budowę białek. Jeden aminokwas jest kodowany przez trójkę zasad azotowych. Musi dość najpierw do transkrypcji zapisu z DNA na mRNA, a potem przeniesienia kodu na rybosomy, które zajmują się już konkretną budową białek. Aminokwasów jest około 20, dlatego różnice w trójce zasad azotowych, które zapisują 1 aminokwas, mogą być naprawdę niewielkie (dlatego tak często dochodzi obecnie do różnych mutacji genetycznych). Aminokwasy mogą być endogenne i egzogenne. Endogenne to takie, które organizm sam sobie może wyprodukować, bo ma taki zapis genetyczny i wie, jak to zrobić. Aminokwasy egzogenne należy przyjmować wraz z pokarmem i dostarczać je do naszego ciała.