Co to jest dostępność biologiczna leku

Co to jest dostępność biologiczna leku

Dostępność biologiczna leku

Wiadomo, że lek w organizmie ulega licznym przemianom. Te przemiany, czyli losy leku w organizmie – w skrócie LADME – mogą być charakteryzowane przez różne wartości. Jedną z nich jest dostępność biologiczna, którą określa się symbolem F. Jest to wartość charakteryzująca proces wchłaniania leku w organizmie. Inaczej można ją nazwać szybkością, z jaką lek osiąga miejsce działania. Parametrem biodostępności jest AUC – tworzy się specjalne wykresy i pole powierzchni pod krzywą charakteryzuje nam dostępność biologiczną leku. Po wchłonięciu lek musi być transportowany. Typy transportów są różne. Może to być dyfuzja prosta, wspomagana, transport aktywny albo np. pinocytoza. Potem następuje dystrybucja leku w organizmie.

Jest to rozmieszczenie leku w krwiobiegu i w tkankach. Musi pokonać liczne bariery np. barierę krew – mózg. Warto pamiętać, że działanie ma część leku, która nie jest w postaci związanej z białkami, a więc jest po prostu wolną frakcją. Objętość dystrybucji określa się wzorem: Vd = D / C0. Jest to hipotetyczna objętość płynów ustrojowych, w której lek musi rozmieścić się, aby jego stężenie równało się stężeniu wykrywalnemu we krwi. Liczbowa wartość daje wyobrażenie o rozmieszczeniu leku w organizmie. Potem zachodzi biotransformacja, czyli metabolizm leku, szereg przemian biochemicznych z fazami utleniania, redukcji, hydrolizy i koniugacji czyli sprzęgania.