Co to jest klirens nerkowy

Co to jest klirens nerkowy

Klirens nerkowy

Jeśli ktoś myśli, że leki są usuwane z organizmu tylko i wyłącznie przez wątrobę, jest w błędzie. Należy doliczyć do tego okres półtrwania danego leku oraz stałą eliminacji leku. Nerki to narządy, które także odgrywają dużą rolę w eliminowaniu leku. Można mówić o klirensie nerkowym tak samo jak o klirensie wątrobowym. Klirens nerkowy oznacza się skrótem CLr. Jest to objętość osocza, która będzie przepływać przez nerki i zostanie oczyszczona w danej jednostce czasu z leku. Klirens nerkowy jest zawsze wyższy od klirensu kreatyniny, bo do tego dochodzi jeszcze wydzielanie kanalikowe. Wydalanie nerkowe w ogóle może odbywać się w dwojaki sposób – kłębuszkowo oraz kanalikowo – tutaj zachodzi to wbrew różnicy stężeń.

Leki mogą ze sobą współgrać i wtedy mówi się o tak zwanej interakcji leków. Jest to zjawisko polipragmacji. Jest to jednoczesne stosowanie kilku leków, przyczyniające się do zmiany działania drugiego leku np. wpływa na jego metabolizm. Jakie są efekty polipragmacji? Wyróżnić należy zmniejszenie lub nasilenie siły działania leku, zwiększenie skuteczności terapii, nowe działanie leku, skrócenie lub wydłużenie czasu działania, zmniejszenie ubocznych działań jednego z leków. Wszystko to podlega oczywiście procesom farmakokinetycznym i farmakodynamicznym. Takie interakcje mają kluczowe role do odegrania w trakcie metabolizmu leków, kiedy dochodzi do ich przetwarzania.