Co to jest MRL

Co to jest MRL

MRL

Na samym początku należy rozszyfrować tajemniczy skrót MRL, który w farmakologii ma ogromne znaczenie. Jest to maximum residue limits. Wskaźnik ten został opracowany przez takie organizacje jak WHO, a więc Światowa Organizacja Zdrowia oraz FAO, czyli Światowa Organizacja Żywności. W Polsce wskaźnik ten określa się skrótem NSDP, który można przetłumaczyć jako Najwyższe Stężenie Dopuszczalne Pozostałości. Najczęściej wyznacza się je w mikrogramach na kilogram masy ciała lub też w miligramach na kilogram masy ciała. Wskaźnik ten stosuje się głównie dla mięśni, tłuszczu, ale też miodu, nerek, wątroby. Dotyczy on przede wszystkim zwierząt dostarczającym ludziom żywności, a więc takich, które są przeznaczone na ubój.

Dlaczego jest to takie ważne? Nie znając tego wskaźnika w mięsie mogłoby się pojawiać za dużo pozostałości po lekach (np. antybiotykach stosowanych u zwierząt), które nawet po obróbce termicznej mięsa byłyby aktywne i mogłyby negatywnie wpłynąć na zdrowie człowieka. Wyróżnia się tutaj cztery grupy leków z wartościami MRL. Pierwszy wykaz leków to takie, które posiadają określoną wartość MRL. Drugi wykaz to taki, w którym nie wyznacza się MRL. W III wykazie leków wartość MRL jest tylko tymczasowa. Z kolei IV wykaz leków to takie, które są toksyczne i zabronione w stosowaniu np. takie leki jak wycofane chloramfenikol czy chloropromazyna.