Co to jest replikacja

Co to jest replikacja

Replikacja

Replikacja DNA jest powieleniem materiału genetycznego, a dokładniej podwojeniem jego ilości. Jest to proces skomplikowany i zachodzi w jądrze komórkowym. Po co potrzebna jest replikacja DNA? Wiadomo, że ludzkim organizmie komórki stale umierają i rodzą się na nowo. Replikacja DNA pozwala takim komórkom na to, by miały taką samą ilość materiału genetycznego i by mogły pełnić swoje funkcje. Najpierw nić DNA, która jest podwójna musi zostać jakoś rozpleciona i tutaj przydaje się enzym o nazwie helikaza, który rozplata nici. Topoizomeraza z kolei usuwa skręty DNA i pozwala na działanie helikazie. Jest też enzym o nazwie primaza, który syntetyzuje starter, a więc zaczyna replikację DNA.

Następnie polimeraza DNA zaczyna dobudowywać na matrycy DNA nową nić. Na jednej nici powstaje nić wiodąca, czyli powstająca w całości, a na drugiej nić opóźniona z fragmentami Okazaki, które pod koniec replikacji są łączone enzymem o nazwie ligaza. Usuwanie starterów wykonuje enzym o nazwie egzonukleaza. Źródłem energii dla helikaz są oczywiście wiązania wysokoenergetyczne z ATP i tak dalej. W replikacji pojawiają się oczywiście drobne błędy, które są na bieżąco usuwane. Jeśli nie zostaną usunięte, traktuje się je jako mutacja, a ta może doprowadzić do tego, że nowa komórka wcale nie będzie funkcjonować tak jak powinna to robić.