Co to jest transkrypcja

Co to jest transkrypcja

Transkrypcja

Transkrypcja to słowo, które można odnieść nie tylko do genetyki. Jak wiadomo, oznacza ono przepisywanie jakiejś informacji. Dokładnie tak samo jest w naukach biologicznych – tutaj również transkrypcja jest swego rodzaju przepisywaniem i właśnie stąd wzięła się jej nazwa. Jest to przepisanie informacji z DNA na RNA, a dokładniej mRNA (informacyjny RNA). Przepisanie to zachodzi przy pomocy różnych polimeraz RNA. Po co przepisywać taką informację o budowie materiału genetycznego? Chodzi głównie o receptę na aminokwasy, bo właśnie w ten sposób w czasie translacji odczytywane są zapiski na mRNA i organizm sam wytwarza sobie białka, które są mu w danym momencie potrzebne.

Matryca DNA jest odczytywana w kierunku od końca 3 do końca 5. Cząsteczka RNA jak łatwo się domyślić, będzie powstawała w odwrotnym kierunku. Transkrypcja nie dotyczy jednak całości materiału genetycznego. Informacja przepisuje się tylko z jednostki transkrypcji, czyli z odległości od promotora do terminatora. Niepotrzebne byłoby przepisywanie całej cząsteczki DNA, poza tym byłoby to niekorzystne energetycznie dla komórki. Jak zostało już wspomniane, przepisana informacja na mRNA wędruje do rybosomów, gdzie zachodzi proces biosyntezy białka, czyli jednym słowem translacji. Replikacja, transkrypcja i translacja to najważniejsze procesy genetyczne zachodzące w ludzkim komórkach żywych, które decydują praktycznie o naszym funkcjonowaniu na co dzień.