CYGANIE

CYGANIE

Istnieje wiele teorii wyjaśniających, kim naprawdę są Cyganie. Według jednej z legend są to ludzie skazani na wędrówkę po ziemi bez odpoczynku, bo odmówili gościny Józefowi, Maryi i Jezusowi podczas ich ucieczki do Egiptu. Angielskie słowo Gypsy (Cygan) jest zniekształconym słowem Egyptian (Egipcjanin albo egipski). Tak w każdym razie interpretowano pochodzenie tego słowa w średniowieczu.

Cyganie mówią o sobie „Romowie” z wielu sprzecznych ze sobą powodów, których ludzie spoza ich wspólnoty nie są w stanie zgłębić. Uważa się, że jako odrębny naród dbają o aurę tajemniczości wokół siebie, strzegąc różnych tabu mających zapobiec ich zmieszaniu się z innymi narodami oraz ujawnieniu ich sekretów.

Niektórzy utrzymują, że Cyganie wyemigrowali z północnych Indii około roku 100 n.e. i znaleźli się w Europie Środkowej około roku 1400. Inni twierdzą, że są potomkami wygnańców ze świątyni Totha w Egipcie.

Nawet w dzisiejszych czasach o Cyganie mówi się, że jest czcicielem księżyca, który urodził się, żyje i umiera pod gołym niebem. Cyganie zajmują się wróżeniem i handlem końmi. Potrafią czytać z kart tarota i, choć sami wierzą we własną zdolność przepowiadania przyszłości z kart, rzadko przekazują obcemu to, co naprawdę w nich wyczytali. Cyganie wierzą, że dopóki ciało zmarłego nie zostanie spalone, jego duch wędruje po ziemi, nie mogąc się wyzwolić z tego świata i pozostając wiecznym oskarżycielem tych, którzy ciała nie spalili.