Czym jest triplet

Czym jest triplet

Triplet

Wiadomo, że ludzki organizm składa się głównie z białek. Białka zaś składają się z pojedynczych aminokwasów, które łączą się ze sobą w łańcuchy. Mówi się, że połączenie 100 aminokwasów ze sobą (co najmniej) daje nam białko, chociaż są wyjątki. Na pewno warto wspomnieć o tym, że białka powstają w procesie translacji, czyli biosyntezy białka, która zachodzi z udziałem rybosomów. Z mRNA zostaje przepisana informacja genetyczna o budowie białek (ich budowa zapisana jest w naszym materiale genetycznym!). Następuje przepisanie tej informacji i łączenie konkretnych aminokwasów według określonej kolejności. Czasem pojawiają się błędy w połączeniach, ale jest to dość rzadkie.

Jeden aminokwas kodowany jest przez konkretną trójkę, triplet lub inaczej kodon zapisany na mRNA. Kodon to dokładnie 3 nukleotydy na mRNA, które kodują dany aminokwas. Są jednak pewne wyjątki. Organizm musi wiedzieć, kiedy zacząć translację, a kiedy ją skończyć, dlatego istnieje kodon startu: AUG oraz 3 kodony stopu: UAG, UGA, UAA. Kod genetyczny jest jednak zdegenerowany. Dlaczego? Kodonów jest znacznie więcej niż aminokwasów. Aminokwasów jest dokładnie 20, za to kodonów mamy 64. Jak łatwo policzyć, jeden aminokwas może być wtedy kodowany przez 3 kodony i właśnie to nazywamy degeneracją kodu. Warto znać takie typowo biologiczne pojęcia, związane też ściśle z genetyką ogólną.