Czym różni się farmakodynamika od farmakokinetyki

Czym różni się farmakodynamika od farmakokinetyki

FD a FK

Często myli się pojęcia farmakokinetyki z farmakodynamiką, a oznaczają one zupełnie coś innego. Otóż farmakokinetyka zajmuje się matematyczną oceną ilościową procesów kinetycznych leku w ustroju. Mówi się tutaj o tak zwanym skrócie LADME, który określa, co po kolei dzieje się z lekiem w organizmie ludzkim czy zwierzęcym: najpierw musi być pobrany, potem absorbowany, następnie musi zajść jego dystrybucja w organizmie, później metabolizm i wydalenie leku (na różne sposoby). Farmakodynamika oznacza coś innego, bo określa już wpływ leku na organizm ludzki lub zwierzęcy, na jego funkcje. Jest to więc opis mechanizmu działania leku w organizmie.

Leki mogą mieć różne pochodzenie, co oczywiście wpływa zarówno na farmakodynamikę jak i farmakokinetykę. W Polsce istnieje wykładnia urzędowa o nazwie Farmakopea Polska, która jest zbiorem różnych norm państwowych, który określa standardy produktów leczniczych. Farmakopea dotyczy zarówno leków jak i surowców farmakologicznych, środków antykoncepcyjnych. Znajdziemy w niej informacje na temat czystości substancji, zawartości związków czynnych, sposobów przygotowania leku, badań, dawek maksymalnych dla człowieka. W weterynarii są jeszcze obok produktów leczniczych premiksy lecznicze, pasze lecznicze i inne materiały. Znajomość kinetyki i dynamiki konkretnych leków jest bardzo ważna. Konieczna jest do tego dobra znajomość biochemii, czyli procesów, które zachodzą w żywym organizmie. Szczególnie ważne jest to w czasie interakcji między lekami.