Czym są benzodiazepiny

Czym są benzodiazepiny

Benzodiazepiny

Benzodiazepiny są lekami dość powszechnie stosowanymi w medycynie ludzkiej, ale również w weterynarii. Służą one przede wszystkim do leczenia zaburzeń lękowych. Należą do nich pochodne alkoholi alifatycznych i amidy (meprobamat). Wyróżnia się tutaj także pochodne difenylometanu (hydroksyzyna). Inne leki, które należą do tego typu związków to: agoniści receptorów alfa2 – adrenergicznych (ksylazyna, medetomidyna, detomidyna). Tu wyróżnia się też takie leki jak: agoniści receptora 5-HT1A (buspiron) czy nawet betaadrenolityki (propranolol) i leki niezaklasyfikowane do wyżej wymienionych grup takie jak: benzaktamina, chloralhydrat, difenhydramina, paraldehyd. Jak działają takie leki i dlaczego właśnie tak wpływają na zaburzenia lękowe u ludzi, a nieraz stosuje się też u zwierząt?

W terapii lęku najistotniejszą rolę odgrywają benzodiazepiny. Ich działanie farmakologiczne jest ściśle związane z aktywnością układu GABA – ergicznego. Pomimo tego, że leki te są lekami uzależniającymi, pomagają. Należy jednak taką terapię lekową połączyć też z odpowiednią psychoterapią. Jeśli ktoś zadaje sobie pytanie, czy czasem nie zostają uszkodzone neurony, to odpowiedź brzmi – nie. Neurony są rzeczywiście hamowane, ale na pewno nie w takim stopniu jak robią to na przykład barbiturany. Z benzodiazepin dość często korzysta się w terapiach lękowych na samym początku. Trzeba jednak pamiętać o tym, by później stopniowo odstawiać leki (ważne, by robić to stopniowo!).