Czym są diuretyki

Czym są diuretyki

Diuretyki

Diuretyki to nazwa polska, która pochodzi oczywiście od nazwy łacińskiej, a dokładnie od słowa diuretica. W wolnym tłumaczeniu możemy to słowo przetłumaczyć jako lek moczopędny. Takie leki mają szerokie zastosowanie nie tylko w medycynie ludzkiej, ale równie często w medycynie zwierząt, czyli w weterynarii. Czasami zwane są również natriuretykami. Takie leki mają za zadanie zwiększyć objętość wydalanego z organizmu moczu, a więc innymi słowy zwiększyć diurezę (stąd diuretyki). Przyczyn takiego zwiększenia może być naprawdę wiele! Najczęściej diuretyki mają za zadanie zwiększyć wydalanie jonów sodowych. Co dzieje się w organizmie, jeśli jony sodowe wydalane są w nadmiarze?

Oczywiście wtedy organizm chce doprowadzić jak najszybciej do równowagi i jeśli wydala się nadmiar Na+ to bardzo szybko wydala się również woda za pośrednictwem nerek. Tym samym zwiększa się cała objętość moczu i mamy do czynienia z nasiloną i większą diurezą w bardzo krótkim okresie czasu po przyjęciu jakiegokolwiek diuretyku. Wbrew pozorom diuretyki są jednak grupą niejednorodną. Dzieli się je często ze względu na to, jakie mają miejsce i mechanizm działania. Można przykładowo wyróżnić diuretyki pętlowe i będą to takie leki, które wpływać będą na pętle Henlego w nefronie nerki. Mogą to też być diuretyki kanalikowe, które będą oddziaływać na kanalik bliższy i dalszy nefronu.