Dokument binarny

Dokument binarny

Dokument binarny zwany również dokumentem cyfrowym, lub dokumentem elektronicznym – jest to zbiór danych cyfrowych zapisanych na dowolnym nośniku, uporządkowany w określonej strukturze wewnętrznej. Ciekawym określeniem dokumentu elektronicznego jest definicja sformułowana przez polskie prawo: “Dokumentem jest każdy przedmiot lub zapis na komputerowym nośniku informacji, z którym jest wiązane określone prawo albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne”.

Istnieją trzy główne elementy dokumentu elektronicznego:

 

  • pierwszy to zawartość: tekst, tabele, obrazy, dźwięk, hypertekst, link;
  • kolejnym jest logiczna struktura dokumentu, zawarta jest zazwyczaj w dokumencie lub bazie danych, lub wygenerowana na zewnątrz;
  • ostatnim jest kontekst, który zawiera metadane techniczne (dane mogą być w dwóch typach: bazy danych i dokument tekstowy, wizualny lub dźwiękowy).

Cechami które wyróżniają dokumenty elektroniczne od zwykłych dokumentów są pojęcia: multimedialność i interaktywność. Multimedialność interpretuje się w tym przypadku jako: interakcyjną współpracę dokumentu z odbiorcą i hipertekstową budowę indeksu. Natomiast pojęcie interaktywności jest tutaj określona pewnymi czynnościami: możliwością zmian w interfejsie użytkownika i możliwościami edycyjnymi.
Dokumentem cyfrowym mogą być typy plików takie jak: grafika, dźwięk, dane tekstowe, filmy, gry, pliki kartograficzne. Rozróżnić również można podział dokumentów binarnych ze względu na dostęp:
lokalny (płyta CD, płyta DVD), zdalny (strony WWW, książki w Internecie).

Wykorzystanie dokumentów elektronicznych:

  1. Gromadzenie i skupianie w jednym miejscu obrazów wirtualnych dokumentów oraz ich zróżnicowanych atrybutów. Na jednym nośniku zawierającym jeden wpis można przechowywać wiele obrazów o różnych formatach zapisu.
  2. Możliwość przeglądania dokumentów oraz ich wyszukiwania. Można użyć zarówno rozszerzonego jak i podstawowego wyszukiwania wpisów dla każdego rodzaju umieszczonego wpisu. W tym przypadku różnicą są tylko liczby atrybutów dzięki którym możemy wyszukać dany dokument.
  3. Wersjonowanie dokumentów – możliwość zapisania w systemie nieokreślonej bądź określonej liczby różnej wersji dokumentu.
  4. Logowanie działań użytkowników – zapamiętywanie działań przeprowadzonych przez użytkownika na dokumentach przez niego umieszczonych.
  5. Generowanie raportów okresowych. Wykonując raport określa się głównie parametry dokumentu oraz jego format, do którego dany raport będzie wygenerowany, np. PDF, RTF, lub TXT.

Podsumowując można powiedzieć, że dokument elektroniczny to taki, który zawiera nie tylko informacje, które można wygenerować na papierze, ale także te informacje, które nie są uchwytne w tradycyjny sposób.