Dysgrafia

Dysgrafia

Jednym z częściej słyszanych obecnie terminów, są dysgrafia i dysleksja. Obie poruszane są przede wszystkim w tematach związanych ze szkołą oraz nauczaniem. Jeszcze jakiś czas temu o dysgrafii nikt nie słyszał, obecnie dotyczy większej ilości osób i jej bywa stwierdzana u dzieci jeszcze w dwóch pierwszych klasach podstawówki.

Dysgrafia związana jest z pisaniem. Oznacza całkowitą albo częściową utratę umiejętności pisania. Według najnowszych badań powstaje w wyniku uszkodzeń w ośrodkowym układzie nerwowym. Może też być wynikiem pewnych zaburzeń w słuchu lub wzroku. Może mieć postań lekką, która będzie skutkowała popełnianiem tylko niewielkich błędów oraz nieczytelnym charakterem pisma. Jednak często występuje jako dysgrafia głęboka, szczególnie uciążliwa dla dotkniętej nią osoby. W tym przypadku trudno jest bowiem zapisywać nie tylko słowa znane, ale przede wszystkim nieznane, które słyszy się pierwszy raz.

Trzecią możliwą dysgrafią jest tzw. dysgrafia leksykalna. W tym przypadku osoba, która na nią cierpi częściej zapisuje słowa w sposób przypominający ich fonetyczne brzmienie. Powoduje to popełnianie dużej ilości błędów ortograficznych. Dodatkowym utrudnieniem dla osoby s taką dysgrafią jest życie w kraju, w którym wiele słów różni się zapisem od swojej formy fonetycznej.

Osoby z dysgrafią mają nieestetyczne, nieczytelne pismo. Litery bywają zniekształcone i tylko umownie przypominają kształt jaki powinny mieć. Występuje także niezdecydowana linia pochyłu liter.