Gramatura wytworów papierniczych

Gramatura wytworów papierniczych.

Grubość wytworu papierniczego zależy od celu, jakiemu ma służyć.

Gramatura wytworu papierniczego jest to masa jednego metra kwadratowego wytworu wyrażona w gramach na metr kwadratowy.

Gramatury nie należy utożsamiać z grubością papieru, gdyż grubość zależy nie tylko od ilości osadu masy papierniczej na sicie, ale także od rodzaju włókien, ilości wypełniaczy, stopnia sprasowania papieru i wygładzenia jego powierzchni (np. papier matowy będzie zawsze grubszy od papieru satynowego o tej samej gramaturze).

Ze względu na gramaturę rozróżnia się dwie grupy główne wytworów papierniczych:

•    papier, który jest wytworem o gramaturze do 250 g/m2 (w tym bibułka o gramaturze do 28 g/m2);

•    tektura, która jest wytworem o gramaturze powyżej 250 g/m2.

W praktyce stosuje się bardziej dokładną klasyfikację wytworów papierniczych według gramatur, dzieląc je na:

•    bibułkę, wytwór o gramaturze do 28 g/m2;

•    papier, wytwór o gramaturze od 28 do 160 g/m2;

•    karton, wytwór o gramaturze od 160 do 315 g/m2;

•    tekturę, wytwór o gramaturze powyżej 315 g/m2.

Większość wytworów papierniczych można scharakteryzować przez podanie gramatury. Wyjątek stanowią tzw. tektury ręczne i preszpany, które charakteryzuje się za pomocą grubości. Bibuły, zaliczane do papierów chłonnych i filtracyjnych nie podlegają klasyfikacji według gramatur (nazwa „bibuła” jest stosowana do wytworów o różnej gramaturze) i są charakteryzowane za pomocą tzw. chłonności liniowej.