Inne listy

Inne listy

Do korespondenta, który nie odpowiedział na list

Szanowny Panie!

Dnia 12 marca przesłałem na Pańskie ręce pismo, które do dziś pozostaje bez odpowiedzi. Mam nadzieję, że dotarło ono do Pana. Byłbym wdzięczny, gdyby w możliwie krótkim terminie zechciał Pan poinformować mnie o swych zamierzeniach.

lub:

Ponieważ od dwóch miesięcy na próżno oczekuję odpowiedzi na moje pismo, uprzejmie proszę o zwrot załączonych dokumentów.

Gdy upłynął termin wykonania prac lub realizacji zamówienia

Szanowny Panie!

Zawierając kontrakt ustaliliśmy, że prace zostaną zakończone do lipca 1992 roku. Choć wyznaczony termin upływa już za kilka dni, nie stwierdziłem postępu prac. Chciałbym zwrócić Pańską uwagę na fakt, iż wszelkie spóźnienia narażą mnie na poważne straty. W takiej sytuacji byłbym zmuszony podjąć działania przewidziane w naszym kontrakcie.

Z poważaniem

Prośba o zatrudnienie

Szanowny Panie Dyrektorze!

Zwracam się do Pana w związku z ogłoszeniem… Jestem absolwentem Szkoły X, a w ciągu pięciu lat pracy w spółce Y zdobyłem duże doświadczenie w zakresie zarządzania finansami firmy, co zdaje się odpowiadać wymogom stawianym przez Pańską spółkę kandydatom na stanowisko… Załączam życiorys i pozostaję do Pańskiej dyspozycji, jeśli uzna Pan, że nasze spotkanie byłoby celowe. Mam nadzieję, że zechce Pan rozważyć moją kandydaturę.

Łączę wyrazy szacunku

Rekomendacje dla pomocy domowej

Pani Kowalska pracowała u mnie przez siedem lat. Byłam zadowolona z jej usług. Jest osobą punktualną, staranną, godną zaufania i samodzielną. Z przyjemnością mogę ją polecić. Jeżeli zechce Pani uzyskać dokładniejsze informacje, proszę skontaktować się ze mną, dzwoniąc pod numer 52-37.

Gdy mamy zastrzeżenia

Pani Kowalska pracowała u mnie przez trzy lata, zyskując moje zaufanie. Obecnie boryka się jednak z problemami osobistymi i zapewne z tego powodu trudno jej dostosować się do stałych godzin pracy. Sądzę jednak, że jest to sytuacja przejściowa i możliwa do rozwiązania. Chętnie udzielę Pani wszelkich dodatkowych informacji.

Prośba o przyjęcie do szkoły

Panie Dyrektorze!

Znając opinię, jaką cieszy się Pańska szkoła, pozwalam sobie zwrócić się do Pana z prośbą o przyjęcie w poczet jej uczniów mojego syna Michała. Obecnie jest on uczniem 6 klasy Szkoły Podstawowej numer X. Ze względu na problemy zdrowotne uzyskał w ostatnim semestrze raczej mierne oceny. Pragnę, by kontynuował naukę w Pańskiej szkole. Załączam kopie jego świadectw oraz opinię Wychowawcy. Chciałabym spotkać się z Panem osobiście w dogodnym dla Pana terminie. Proszę o przychylne rozpatrzenie mojej prośby.

Z poważaniem

Jeżeli dziecko ma problemy szkolne, lepiej wyjaśnić je w bezpośredniej rozmowie, nie starając się przedstawić całej sprawy w długim i zawiłym liście. Przesadne pochwały mogłyby wydać się niestosowne. List piszemy przede wszystkim po to, by umówić się na spotkanie. Czasami przydatne bywają rekomendacje rodziców ucznia danej szkoły.