Jak dawkować leki

Jak dawkować leki

Dawkowanie leków

O dawkowaniu leków powstają całe książki dla farmakologii i farmacji. Podstawy dawkowania leków powinien znać jednak każdy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy taka wiedza może nam się przydać. Dobre dawkowanie jest warunkiem racjonalnej farmakoterapii i o tym trzeba pamiętać. Nie można podawać żadnego leku „na oko”! Zawsze chodzi o to, by lek miał działanie terapeutyczne i nie wystąpiły przy tym żadne efekty niepożądane. Efekt leczniczy zależy oczywiście od masy ciała. Dawki koryguje się w zależności od drogi podania leku i najczęściej korekcja zachodzi według dawki doustnej. I tak: jeśli chcemy podać lek doodbytniczo, musimy podać 3/4 dawki doustnej. Jeśli dożylnie – tylko 1/10 dawki doustnej wystarczy! Jeśli domięśniowo lub podskórnie – 1/2 lub 1/4 dawki doustnej. Jeśli chodzi o samice, to zawsze podaje im się 3/4 dawki samców.

Dawka może mieć różny charakter. Mówi się o dawkach minimalnych, maksymalnych – czyli takich, które mogą wywołać efekty niepożądane, efektywnych, terapeutycznych – taka ilość leku, która powoduje zmiany w granicach fizjologicznych, subtoksycznych – mogą wystąpić objawy niepożądane, ale nie muszą, toksycznych, śmiertelnych (inaczej skrót LD lub DL, czyli lethal dose), jednorazowych (dosis pro dosi, raz na dobę), nasycających, podtrzymujących (stałe stężenie), próbnych, łamanych – tutaj podaje się dawki podzielone na części w odstępach czasu (krótkich).