Jak działa acetylocholina i dopamina

Jak działa acetylocholina i dopamina

Acetylocholina i dopamina

Acetylocholina jest neuroprzekaźnikiem, który występuje przede wszystkim w obwodowym układzie nerwowym i dotyczy włókien układu autonomicznego (są to zarówno włókna przywspółczulne przedzwojowe i zazwojowe oraz współczulne przedzwojowe i niektóre zazwojowe. W układzie nerwowym znajdują się oczywiście receptory dla acetylocholiny. Są to tak zwane receptory muskarynowe (od M1 do M5 w skrócie), ale również receptory nikotynowe. Wpływa też na kanały jonowe. Receptor muskarynowy jest stymulowany przez muskarynę i właśnie acetylocholinę. A co będzie go hamować? Przede wszystkim jest to atropina (blokuje receptor). Oprócz acetylocholiny do amin należy także dopamina, która działa trochę inaczej.

Dopamina działa głównie w OUN. Dotyczy układu pozapiramidowego, limbicznego, podwzgórza, przysadki, kory czołowej, ale ma też działanie autokrynne i parakrynne. Receptory dla dopaminy to receptory dopaminowe i metabotropowe. Należą one do rodziny D (D1 i D5). Dopamina oczywiście je stymuluje, pobudza. D2 ma działanie hamujące. Dopamina powstaje na mało skomplikowanym szlaku tyrozynowym. Otóż tyrozyna jest przekształcana przez hydroksylazę tyrozynową do L-DOPA, a ta w dopaminę. Dopamina przez beta-hydroksylazę dopaminy jest przekształcana w noradrenalinę, a ta z kolei w adrenalinę. Noradrenalina działa w OUN i obwodowym układzie nerwowym, w pozazwojowych zakończeniach nerwów współczulnych. Ma receptory alfa i beta adrenergiczne, metabotropowe. Warto mieć pojęcie o takich związkach w naszym organizmie.