Jak działa alkohol etylowy

Jak działa alkohol etylowy

Alkohol etylowy

Alkohol etylowy to inaczej etanol. Jest to związek chemiczny, o którym mówi się w przypadku chemii organicznej. Wszystkie alkohole posiadają grupę węglowodorową OH i właśnie w ten sposób można je rozpoznać. Wzorem sumarycznym alkoholu jest C2H5OH. Inaczej można zapisać też ten alkohol, korzystając ze wzoru półstrukturalnego, który wygląda następująco: CH3 – CH2 – OH. Jest to ciecz bezbarwna, która jest też palna (w barach często można spotkać sztuczki z palącą się wódką). Co więcej ma ona charakterystyczny zapach i piekący smak. Alkohol etylowy to dokładnie ten alkohol, który jest spożywany przez człowieka. Trzeba jednak pamiętać, że może on mieć różne stężenia.

Przykładowo alkohole etylowe, które mają stężenie około 100%, a więc bardzo mocne, są nazywane alkoholami absolutnymi. Są również takie, które mają stężenia niższe np. ok 70% ma denaturat, który czasem bywa pitym przez ludzi uzależnionych od alkoholu. Mamy też spirytus i w końcu normalną wódkę, która najczęściej ma stężenie około 40%. Alkohol jest oczywiście rozpuszczalny w wodzie i miesza się z nią w dowolnej ilości. Warto zaznaczyć, że ma zarówno negatywne jak i pozytywne działanie na organizm człowieka. Przechodzi przez barierę krew – mózg i powoduje upojenie alkoholowe. Już po 15 minutach wchłania się aż 50% spożytej dawki do organizmu.