Jak napisać opowiadanie

Jak napisać opowiadanie

Każde opowiadanie, żeby było prawidłowo napisane musi posiadać wstęp, rozwinięcie, a także zakończenie. Tylko w ten sposób napisany tekst będzie przedstawiał logiczną całość.

Żeby napisać naprawdę dobre opowiadanie, dobrze jest najpierw sobie zrobić na brudno szkic tego opowiadania. Warto streścić o czym ono będzie, a także kto w nim będzie występował, jak i zarówno wokół czego ma się toczyć cała fabuła. Opowiadanie wcale nie musi być długie. Czasami wystarczy krótkie opowiadanko na około jedną stronę. Ważne żeby jednak zawierało w sobie te trzy elementy.

W opowiadaniu mogą występować różni bohaterowie i niekoniecznie muszą to być ludzie. Czasami w treści głównymi bohaterami są zwierzęta, które przybierają ludzkie cechy lub inne fantastyczne postaci niekoniecznie materialne. Ważnym elementem w pisaniu opowiadania jest wyobraźnia autora, jednak należy pamiętać, żeby nie uciekać za bardzo do głównej myśli całego tekstu. Gdy już naszkicujemy sobie plan treści, można przejść do samego pisania.

Po napisaniu przez nas opowiadania, czy to będzie krótki tekst, czy może jednak treść zajmująca kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt stron, należy przejść do ostatniego etapu, czyli do sprawdzenia. Trzeba wyłapać wszystkie błędy ortograficzne, interpunkcyjne, stylistyczne oraz językowe. W końcu ciężko się czyta opowiadanie, które zawiera mnóstwo błędów a tekst staje się po prostu niezrozumiały dla czytelnika.