Jak nazywać leki

Jak nazywać leki

Nazewnictwo leków

Nazewnictwo leków nieraz wydaje się być bardzo skomplikowane. Na pewno ma ono wiele wspólnego z nazwami łacińskimi oraz rzadziej z nazwami angielskimi. Każdy lek posiada swoją nazwę systematyczną, czyli inaczej chemiczną, która niestety jest praktycznie w ogóle nieprzydatna, ale oczywiście farmaceuci muszą ją znać. Jest też nazwa międzynarodowa leku, czyli inaczej nazwa rodzajowa, która jest o wiele bardziej przydatna. Tak nazywa się też zamienniki leków, które można dostać w aptekach. Poza tym każdy lek ma swoją nazwę handlową. Ta nazwa zastrzeżona jest już dla konkretnej firmy farmaceutycznej i czasem pochodzi od łacińskiej nazwy układu lub narządu, na który oddziałuje.

Ogólnie leki mają swoje nazwy łacińskie, polskie i polskie spolszczone. Ciekawość budzi zazwyczaj trzeci typ takiego nazewnictwa. Można to omówić na takim przykładzie: diuretica to nazwa łacińska, którą na polski można przetłumaczyć jako leki moczopędne. Nazwa polska spolszczona tych leków, która naprawdę ułatwia naukę to diuretyki i zazwyczaj taką nazwę się stosuje na co dzień. Inny przykład to neuroleptica. Są to leki przeciwpsychotyczne, chociaż ta nazwa jest rzadziej stosowana, bo spolszczono łacinę i stworzono słowo: neuroleptyki. Leki oczywiście mogą mieć różne postacie. Nie są to tylko tabletki, proszki, czopki, ale również mogą mieć postać płynną, gazową, czy też mogą być aerozolem.