Jak nazywają się po łacinie narządy układu pokarmowego

Jak nazywają się po łacinie narządy układu pokarmowego

Układ pokarmowy po łacinie

Nomenklatura łacińska jest bardzo ważna na studiach medycznych, bo przecież nazwy większości leków wywodzą się od nazw łacińskich. Np. lek hepatis complex od razu wskazuje na słowo hepatis, które pochodzi od słowa hepar i oznacza wątrobę. Wiadomo więc, że będzie to lek na wątrobę. Sam układ pokarmowy to po łacinie canalis lub apparatus alimentarius, czyli kanał lub przewód pokarmowy. Zaczyna się on jamą ustną, a ta po łacinie to cavum oris. W jamie ustnej znajdują się zęby – dentes, język – lingua, podniebienie – palatinum, policzki – buccae, warga – labium. Za jamą ustną czeka gardło, czyli pharynx. Od gardła odchodzi przewód mięśniowy zwany przełykiem, czyli po łacinie oesophagus. Przełyk doprowadza do żołądka – gaster.

U zwierząt żołądek zbudowany jest nieco inaczej – np. u przeżuwaczy żołądek ma aż cztery komory i jest wręcz ogromny. U konia żołądek na 2 części, a u psa jedną. Poniżej żołądka znajduje się jelito cienkie – intestinum tenue z początkowym odcinkiem dwunastnicą – duodenum. Jelito grube to intestinum crassum. Zakończone jest ono odbytnicą lub prostnicą, czyli intestinum rectum, a ta kończy się odbytem – anus. Oprócz tego do układy pokarmowego zaliczyć można też 2 duże gruczoły, czyli wątrobę – po łacinie hepar oraz trzustkę – pancreas.