Jak zbudowana jest komórka roślinna

Jak zbudowana jest komórka roślinna

Komórka roślinna

Budowę komórki roślinnej i zwierzęcej na pewno warto znać. Najlepiej zacząć od samego centrum dowodzenia komórki, a więc od jądra. Oczywiście komórka roślinna posiada jądro komórkowe, a nawet jąderko. Wyróżnia się też pory jądrowe i oczywiście jądro otoczone jest specjalną błoną. Tuż od błony jądrowej zaczynają odchodzić inne błony komórkowe – retikulum endoplazmatyczne szorstkie i gładkie. Szorstkie posiada rybosomy, a więc struktury, które przeprowadzają proces biosyntezy białek. Z kolei na retikulum gładkim zachodzą przemiany związane z tłuszczami. W skład komórki roślinnej wchodzi też aparat Golgiego. Jego zadania są bardzo zróżnicowane – powinien on przetwarzać i zmieniać różne związki chemiczne tak, by było przydatne w komórce, ale również transportować je przy pomocy specjalnych pęcherzyków.

W komórce znajdują się też chloroplasty z błoną tylakoidu i ziarnem skrobi. W nich znajduje się barwnik o nazwie chlorofil, który pochłania światło słoneczne i odpowiada za przeprowadzanie procesu fotosyntezy, w wyniku której powstaje uboczny tlen, z którego korzystają zwierzęta i ludzie. Komórki roślinne mają tez wakuole z tonoplastem. Występują tu też pęcherzyki o nazwie peroksysomy. Komórka roślinna też ma mitochondria. Ważne jest to, że komórka ta ma i błonę komórkową i ścianę komórkową, czego nie ma w komórce zwierzęcej (ściany). Występuje też w cytoplazmie cytoszkielet komórki.