Jaka jest odległość ziemi od słońca

Jaka jest odległość ziemi od słońca

Odległość Ziemi od Słońca

Trudno mówić o dokładnej odległości Ziemi od Słońca, bo wiadomo, że odległość ta jest zmienna. To Ziemia krąży wraz z innymi planetami wokół centralnej gwiazdy, jaką jest Słońce. Takich układów słonecznych jak nasz układ we wszechświecie jest całe mnóstwo. Na razie nie mamy jednak możliwości maszynowych i urządzeń takich, które pozwoliłyby na sprawdzenie, czy w takich układach również istnieje życie, a jeśli tak to na jakim poziomie zaawansowania jest aktualnie i jaką przyjmuje formę. Odległość Ziemi od Słońca jest olbrzymia – mowa o średniej odległości. Wynosi ona około 150 000 000 km. Jest to już liczba milionowa. To nieco ponad 8 minut świetlnych. Samo dotarcie na Słońce jest fizycznie niemożliwe, bo pokonanie tylu kilometrów jest po prostu niemożliwe. Samo zbliżenie się do słońca stopiłoby wszystko.

Jak już zostało wspomniane, Słońce jest tylko gwiazdą, a każda gwiazda stopniowo wygasa. Mamy jednak to szczęście, że Słońce jest olbrzymem na niebie i znacznie wyróżnia się od innych gwiazd swoją wielkością i bliskością. Słońce zgaśnie za kilka miliardów lat i to będzie oznaczało koniec życia na naszej planecie. Naukowcy biorą jednak pod uwagę fakt, że życie może skończyć się znacznie wcześniej poprzez uderzenie meteorytu, kataklizmy czy przez ludzi, którzy doprowadzą do wojny o charakterze nuklearnym.