Jakie są interakcje leków

Jakie są interakcje leków

Interakcje leków

Kiedy przyjmuje się więcej niż jeden lek, trzeba szczególnie uważać na interakcje między nimi. Leki mogą ze sobą współpracować, ale też mogą działać zupełnie inaczej. Mówi się więc o tak zwanym synergizmie działania leków oraz o antagonizmie działania leków. Synergizm to sumowanie lub potęgowanie działania, czyli proces polegający na współpracy leków ze sobą. Synergizm można podzielić na addycyjny oraz hiperaddycyjny. Addycyjny polega na sumacji, czyli sumowaniu działania leków – jeden plus drugi. Leki takie mają ten sam punkt uchwytu. Hiperaddycja polega już na potęgowaniu działania leków, a nie tylko sumowaniu. Końcowy efekt działania jest wtedy większy niż suma leków stosowanych jednocześnie. Przykładem może być alkohol etylowy i barbiturany, które nasilają uspokojenie i senność. Takie leki mają różny punkt uchwytu, ale kierunek działania jest ten sam np. leki nasenne.

Antagonizm działania leków polega na ich przeciwstawnym działaniu. Może to być antagonizm kompetycyjny odwracalny i nieodwracalny, kiedy konkurują o jeden punkt uchwytu np. receptor lub centrum aktywne. Niekompetycyjny polega na tym, że agonista i antagonista mają inne punkty uchwytu działania. Jest też antagonizm fizjologiczny, kiedy 2 leki o różnych punktach uchwytu przeciwnie działają w tym samym narządzie oraz chemiczny, kiedy reagują ze sobą i w związku z tym tworzą związek słabszy niż osobno zadane.