Jakie są rodzaje białek ostrej fazy

Jakie są rodzaje białek ostrej fazy

Białka ostrej fazy

Białka ostrej fazy nie są grupą jednorodnych związków. Można je podzielić następująco: Grupa A – białka bardzo silnie reagujące, stężenie w osoczu wzrasta 20-100 razy – a2-makroglobulina. Grupa B – silnie reagująca, stężenie w osoczu wzrasta 2-5 razy – a1- kwaśna glikoproteina, fibrynogen i haptoglobina. Grupa C – stężenie w osoczu wzrasta 30-60% – caruloplazmina, a1 – inhibitor proteinaz, składowe dopełniacza C3 i C4, a2 – antyplazmina, białko reaktywne C (CRP) i hemopeksyna. Grupa D – brak znacznych zmian stężenia – a1 – makroglobulina, antytrombina III i immunoglobuliny. Grupa E – spadek stężenia w osoczu o 30 – 60% wartości fizjologicznej – albumina i transferyna.

Ponadto haptoglobina pojawia się w zwiększonej ilości w stresie, urazie, zapaleniu i infekcji. Haptoglobina wiąże się hemoglobiną z rozpadłych erytrocytów stechiometrycznie i trwale, a kompleks ten jest eliminowany z krwiobiegu do wątroby. Działanie haptoglobiny zabezpiecza nerki przed hemoglobiną i chroni organizm przed ubytkami żelaza. Wiązanie hemoglobiny przez haptoglobinę zapobiega tworzeniu się nadtlenków lipidowych i wolnych rodników występujących podczas zapalenia oraz zapobiega syntezie prostaglandyn. Pojawia się też białko CRP, które uczestniczy w opsonizacji bakterii, aktywuje dopełniacz drogą klasyczną, wpływa na czynność fagocytów. Wzrost CRP jest równoznaczny niestety ze wzrostem ryzyka zawału serca, a nawet udaru mózgu.