Jakie są zasady łacińskiej wymowy i czy ten język jest trudny

Jakie są zasady łacińskiej wymowy i czy ten język jest trudny

Zasady łacińskiej wymowy

Język łaciński jest językiem trudnym ze względu na dużą liczbę deklinacji, czyli odmian rzeczowników oraz koniugacji, a więc odmian czasowników. Bardzo przypomina takie języki jak hiszpański, francuski czy włoski, ale wymowa jest chyba najbardziej zbliżona do języka hiszpańskiego. Słówka w tych trzech językach często się powtarzają, lecz mają nieco inną wymowę. Jak wymawiać poprawnie po łacinie? Najlepiej omówić to na wybranych przykładach. Słowo haemorrhagia to po łacinie krwotok. AE czytamy tutaj jako E, a resztę wymawiamy dokładnie tak jak czytamy. Takie połączenia jak AU, EU, EI, UI wymawia się jak ał, eł, ej, uj, a więc bardzo podobnie.

Problem często stanowi wymawianie c. Otóż przed a, o i u C powinno wymawiać się jako K, a więc np. curriculum (kurikulum). Z kolei przed o, oe (też czytane jako e), ae (czytane jako e), przez i oraz y wymawia się C jako C. Trzy literki NGU wymawia się jako NGW, a więc jest to wyjątek! Przykładem może być tu słówko lingua, czyli język, które wymawiamy jako lingwa. QU wymawia się w łacinie jako KW, gdzie doskonałym przykładem jest słowo aqua, czyli woda, wymawiane jako akwa. TI wymawia się zaś jako TJ lub CJ w zależności od tego jak wolimy to wypowiadać.