Jakie są zasady ortografii

Jakie są zasady ortografii

Dyktanda w szkole były zmorą niejednego ucznia. Jednak tak naprawdę to właśnie dzięki nim oraz dzięki czytaniu książek jesteśmy w stanie nauczyć się zasad poprawnej pisowni i przede wszystkim ortografii. Pod względem ortografii i gramatyki język polski jest jednym z najtrudniejszych jakie funkcjonują na świecie. Dużo czasu zajmuje opanowanie go Polakom, a co dopiero cudzoziemcom.

Ma on jednak swoje stałe zasady, o których należy pamiętać podczas dyktand oraz wszelkiego rodzaju pisania, czy to oficjalnego, czy dla przyjemności. Wśród zasad ortografii najwięcej dotyczy pisownie wyrazów z: h, ch, rz, ż, ó, u. Część z tych zasad jest niezmienna.

W przypadku rz, piszemy ją gdy w wyrazach zmienia się na r oraz na zakończenia wyrazów np. pisarz, oraz po spółgłoskach typu: b, p, d, t, g, k, ch. Ż pisane jest w wyrazach, w których odmienia się na g, dz, h, z, ź, s . Podchwytliwe u jest pisane w rzeczownikach, oraz w końcówce –uje, która występuje zawsze w tej formie. Natomiast ó na początku wyrazu oraz w zakończeniach wyrazów –ów. Ch pisane jest w wyrazach, w których wymienia się na sz, a także po spółgłosce s. Natomiast h gdy w wyrazach wymienia się na: g, ż, z lub dz.

Dodatkowo do zasad ortografii należy również pisanie wielka i małą literą.