Kim był Jan Twardowski

Kim był Jan Twardowski

Jan Twardowski urodził się 1 czerwca 1916 roku w Warszawie. Uczył się w gimnazjum, a później studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Był żołnierzem Armii Krajowej, brał udział w powstaniu warszawskim. W 1945 roku wstąpił do seminarium duchownego. Później przez pięć lat pracował jako nauczyciel w Państwowej Szkole Specjalnej w Pruszkowie. Był również rektorem warszawskiego kościoła sióstr Wizytek pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Zmarł 18 stycznia 2008 roku.
Był poetą, pisał także dla dzieci. Najważniejsze z jego utworów to: Powrót Andersena, Niebieskie okulary, Zeszyt w kratkę, Sumienie ruszyło, Rachunek dla dorosłego. W swoich utworach pisał o problemach człowieka w współczesnym świecie, próbach dotarcia do Boga i istocie prawdziwej, pełnej wiary w Boga. W swoich wierszach poruszał też problematykę moralną i etyczną, oraz ukazywał piękno przyrody i potęgę ludzkiego umysłu. Uczy przy tym poszanowania dla drugiego człowieka. Jego poezja traktuje o wartościach moralnych obowiązujących każdego człowieka, więc te wiersze powinny być zrozumiane przez każdego, oraz każdy czytelnik odnajdzie tam cząstkę siebie.