Kim był Johann Wolfgang Goethe

Kim był Johann Wolfgang Goethe

Johann Wolfgang Goethe żył w latach 1749-1832. Jest do tej pory jednym z bardziej znanych reprezentantów romantyzmu niemieckiego. W czasach młodości należał do pokolenia burzy i naporu. Czuł się z nimi powiązany duchowo i ideowo. Ta generacja zamierzała rozbić wszystkie sztywne formy panujące w sztuce. W okresie późniejszym Goethe odrzucił swój młodzieńczy bunt i stał autorem ceniącym harmonie w swojej pracy. Uznał że właśnie przestrzeganie ograniczeń jest właśnie wolnością dla artysty.
Dzieła Goethego wywarły ogromny wpływ na romantyzm europejski. Do Weimaru gdzie pisarz mieszkał przybywali wybitni politycy, artyści, znani uczeni, pisarze epoki (w tym na przykład znany wszystkim Adam Mickiewicz). Uważano że Goethe to autorytet. Miał ogromną sławę i bardzo dużą liczbę czytających odbiorców.
Nie wykonalne jest przecenienie zasług Johanna Wolfganga Goethego wpływu na styl epoki romantycznej. Jeśli chodzi o dorobek tego pisarza, to ma wiele wspaniałych dzieł na koncie, jednak najbardziej znanymi są ‘Cierpienia Młodego Wertera’, oraz ‘Faust’. Do dziś Goethe ma bardzo wielu zwolenników, jego dzieła nie tracą na popularności.