Kim był Krzysztof Kamil Baczyński

Kim był Krzysztof Kamil Baczyński

Krzysztof Kamil Baczyński to jeden z najwybitniejszych poetów pokolenia wojennego. Urodził się w 1921 roku. We wrześniu 1939 roku w momencie wybuchu wojny był już po maturze. Wojna uniemożliwiła mu normalne życie oraz uczęszczanie na oficjalne studia. Baczyński studiował polonistykę na tajnych kompletach. W tym samym czasie działał też w harcerskich grupach szturmowych i kończył tajną szkołę podchorążych rezerwy. W 1942 roku Baczyński poślubił Barbarę Drapczyńską, która stała się bohaterką wielu miłosnych wierszy.
Krzysztof Kamil Baczyński należy do pokolenia twórców urodzonych na początku lat dwudziestych naszego wieku. To pierwsze pokolenie które było urodzone i wychowane w niepodległym kraju. Wybuch II wojny światowej sprawił że było to pokolenie tragiczne. Wojna odcisnęła bardzo mocne piętno na twórczości poetów z tego pokolenia. Twórczość literacka Baczyńskiego przypadła na lata okupacji. W tym czasie wydano tylko dwa zbiory jego poezji. Baczyński uczestniczył też w powstaniu warszawskim. Poległ w nim w pierwszych dniach po wybuchu. Barbara, jego żona zginęła kilka dni później.