Kim był Stefan Żeromski

Kim był Stefan Żeromski

Stefan Żeromski urodził się w 1864 roku. Pochodził z ubogiej rodziny szlacheckiej. Ukończył gimnazjum w Kielcach. Doświadczenia zdobyte w tamtych latach bardzo odbiły się na kształcie osobowości Żeromskiego, o czym świadczy napisana przez niego powieść ‘Syzyfowe prace’.
Debiut Żeromskiego miał miejsce w 1895 roku. Debiutował zbiorami opowiadań które zawierały takie utwory jak ‘Siłaczka’, ‘Doktor Piotr’. Pisarz pracował jako guwerner, podróżował po Europie aż znalazł pracę w polskim muzeum w Szwajcarii.
W 1899 roku na rynku literacki ukazali się ‘Ludzie Bezdomni’. Powieść ta zapewniła Żeromskiemu duży rozgłos, oraz sławę.
Po wybuchu I Wojny Światowej, Żeromski wstąpił do Legionów. Nie był jednak na froncie, lecz uczestniczył w pracach Naczelnego Komitetu Narodowego. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, czynnie udzielał się w życiu kulturalnym i politycznym. Uprawiał publicystkę, pisał dramaty. Szczytem ostatniego okresu twórczości Żeromskiego jest ‘Przedwiośnie’ z 1924 roku. Jest to literacki, gorzki rozrachunek pisarza z wolną Polską. Pisarz zmarł rok po wydaniu tej książki, w 1925 roku.