Kim był Tadeusz Różewicz

Kim był Tadeusz Różewicz

Tadeusz Różewicz urodził się 9 października 1921 roku w Radomsku. W 1938 roku przerwał naukę w szkole średniej. Było to spowodowane trudnymi warunkami materialnymi. Jako poeta swoją karierę rozpoczynał w prasie młodzieżowej. Podczas okupacji pracował jako robotnik fizyczny. W 1942 roku ukończył tajny kurs szkoły podchorążych. W latach 1943-1944 walczył w oddziałach partyzanckich Armii Krajowej. Współpracował również prasą konspiracyjną.
W 1944 roku wydał zbiór poezji i opowiadań Echa Leśne. Po wyzwoleniu Polski zdał maturę w Częstochowie i rozpoczął studia na wydziale historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pierwszy zbiór typowo poetycki wydał w 1947 roku. Inne zbiory wydawał zazwyczaj co dwa lata.
Różewicz jest też znanym i tłumaczonym na wiele języków dramatopisarzem, prozaikiem i autorem scenariuszy do filmów. Język tego poety jest bardzo zbliżony do mowy potocznej, pozbawiony ozdób i metafor. Różewicz stworzył też w poezji odmianę emocjonalnego wiersza wolnego.
W swoich wierszach twórca ten stara się dociec jakie skutki psychologiczne oraz moralne pociągnęła za sobą wojna. Zajmuje się także problemami współczesnego człowieka który przeżywa dramat osamotnienia w świecie i wyobcowania.