List motywacyjny z prośbą o awans

List motywacyjny z prośbą o awans.

List motywacyjny to dokument aplikacyjny, który składamy najczęściej w celu wyrażenia prośby o przyjęcie do pracy. Zwykle kojarzy on nam się w ten sposób. Dokument też pozwala potencjalnemu pracodawcy na dokładniejsze zapoznanie się z naszą osobą. Możemy poprzez list motywacyjny wyrazić nasze zaangażowanie i inne cechy charakteru.

Jednak list motywacyjny możemy również złożyć, gdy jesteśmy już zatrudnieni. Możemy wówczas złożyć aplikację z prośbą o awans lub podwyżkę. Taki list zwany jest również listem intencyjnym.

Jeśli zatem zamierzamy udać się do szefa z prośbą o awans, warto wziąć ze sobą list motywacyjny. W dokumencie tym możemy przedstawić wszystkie nasze oczekiwania. List ten powinien również odpowiadać na pytanie dlaczego uważamy, że awans nam się należy. Krótko mówiąc list motywacyjny z prośbą o awans jest po to aby przedstawić nas od jak najlepszej strony.

Jak zatem napisać list intencyjny?

Wstęp

Zaczynamy od przedstawienia naszych oczekiwań. Musimy dokładnie określić jakie stanowisko jest obiektem naszych zainteresować. Pisząc list motywacyjny należy być konkretnym.

Dokument we wstępie powinien też opisywać naszą motywację do napisania listu. Napiszmy np. , że pragniemy się rozwijać i szukamy nowych wyzwań. Dlatego staramy się o awans. Warto też wykazać się wiedzą na temat stanowiska, o które się staramy – np. jakie obowiązki się z nim wiążą.

Rozwinięcie

W tym miejscu należy opisać dlaczego należy się nam awans. Warto aby list motywacyjny przedstawiał nasze cechy i szczególne osiągnięcia z punktu widzenia pracodawcy. Napiszmy więc co dobrego udało nam się zrobić dla firmy. Być może dzięki naszej kreatywności i wspaniałym pomysłom udało się wypromować firmę na zewnątrz. Albo nasz wyjątkowy pomysł przyczynił się do podniesienia prestiżu firmy. List motywacyjny powinien przedstawiać jak najwięcej tych osiągnięć. Szef powinien zdać sobie sprawę jak skutecznego pracownika ma przed sobą.

Zakończenie

Na koniec podpiszmy się i dołączmy ewentualne załączniki (np. w postaci raportu z naszego wkładu w sukces finansowy firmy)