List motywacyjny – zostań dziennikarzem

List motywacyjny – zostań dziennikarzem.

List motywacyjny jest okazją do wyrażenia własnej wyjątkowości. Niektórzy traktują go jako zbędny dodatek, inni widzą w nim okazję do przedstawienia się od najlepszej strony. Dla takich osób list motywacyjny stanowi duże wyzwanie. Pracodawcy oceniają kandydata po jego aplikacji i w liście motywacyjnym starają się odnaleźć cechy autora.

Dlatego dokument taki powinien być pisany indywidualnie i oryginalnie. Istnieją przecież różne zawody. Zastanówmy się jak powinien wyglądać list motywacyjny na stanowisko dziennikarza starającego się o posadę w czasopiśmie kobiecym.

Poznaj swoje mocne strony

Przede wszystkim musimy się do napisania aplikacji odpowiednio przygotować i zastanowić się czy posiadamy cechy przydatne w zawodzie dziennikarza. Pracodawcę z pewnością to zainteresuje. Poza tym znając swoje mocne strony poczujemy się pewniejsi i napiszemy lepszy list motywacyjny oraz lepiej wypadniemy na rozmowie kwalifikacyjnej.

Dziennikarz powinien być: oczytany, dociekliwy, zaangażowany, elokwentny, komunikatywny, utalentowany literacko, kreatywny, pomysłowy, sprytny, inteligentny, bystry, wiarygodny, ambitny. Poza tym powinien być otwarty na wiedzę i ciągły rozwój.

Teraz zastanówmy się jakie cechy posiadamy. Warto je wyeksponować w liście motywacyjnym. W jaki sposób?

Jak oddać swoje zalety?

List motywacyjny jest wspaniałą okazją do oddania zalet dziennikarza starającego się o posadę w gazecie. Dokument jest bowiem wypowiedzią pisemną. No a dziennikarz powinien być w tej dziedzinie mistrzem.

List motywacyjny powinien zatem być napisany nienaganną polszczyzną. Cechować się powinien bogatym zasobem słów i ciekawymi sformułowaniami. Dobrze byłoby gdyby aplikacja oddawała nasze zdolności literackie.

W żadnym wypadku nie powinno w nim być błędów ortograficznych, gramatycznych, językowych, stylistycznych.

List motywacyjny kandydata na dziennikarza powinien też uwzględniać zasady pisania dokumentów. Dokument powinien mieć prawidłową kolejność i składać się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia.