Literatura przedmiotu

Literatura przedmiotu

Literatura przedmiotu będzie obejmowała wszelkie publikacje, w których umieszczono analizy lub wyniki badań naukowych. Dzięki przeprowadzonym ogólnie lub bardziej szczegółowo badaniom, można odnieść się do problemu badawczego, który jest po raz kolejny określany, lub jest po raz pierwszy w życiu naukowym rozpatrywany.

Literaturą przedmiotu niekoniecznie muszą być książki lub artykuły naukowe. Osoby, które będą ubiegały się o tytuł naukowy, a przy tym pisząc pracę dyplomową również mogą zestawić literaturę przedmiotu.

Jeśli już ktoś opracowuje literaturę przedmiotu, to musi wiedzieć dokładnie jak wykonać bibliografię. Oczywiście w przypadku prac dyplomowych, istnieją pewne kryteria, jak powinna wyglądać bibliografia. Takie kryteria narzucone są przez konkretny dziekanat. Można przyjąć, że bibliografia jest spisem książek i artykułów w jednym opracowaniu, które zostały wykorzystane do tejże publikacji naukowej. Jeśli jednak nie ma takiego obowiązku, żeby po kolei wypisać wszystkie wykorzystane dzieła, to można się posłużyć drugą szkołą, a mianowicie po zacytowanym fragmencie, napisać kto był autorem i jakie jest dokładne źródło cytatu.

Literatura wykorzystywana do publikacji naukowych dzieli się na literaturę podstawową, literaturę problemu, literaturę specjalistyczną, a także piśmiennictwo pomocnicze. Warto dodać, że literatura specjalistyczna obejmuje przede wszystkim badania własne jak i badania przeprowadzone przez inne osoby. Wszystko jak się okazuje, jest bardzo potrzebne do stworzenia pełnowartościowej publikacji naukowej.