Układ strony

UKŁAD STRONY, MARGINESY

Uzbrojeni w wiedzę, jakie są wymagania odnośnie zasad pisania (przepisywania) pracy dyplomowej, uruchamiamy nasz edytor tekstu. Pojawiło się nowe okno i zastanawiamy się – co dalej? Teraz na mnie kolej. Tu zaczyna …

Wykończenie zewnętrzne

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

Praca powinna zawierać:

  1. Kartę tytułową z nadrukiem, na przykład Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, imię i nazwisko autora, tytuł pracy, praca dyplomowa napisana pod kierunkiem… oraz miejsce i rok wydania;
  2. spis rzeczy (na początku pracy);
  3. spis tabel

Zasada jednolitej konwencji

OGÓLNE ZASADY PISANIA PRACY

Każda uczelnia, szkoła ma swoje zasady, jak powinna wyglądać praca dyplomowa. Często jeszcze swoje wymagania mają promotorzy. Należy do nich stosować się.

Postaram się przedstawić tu najbardziej uniwersalną zasadę pisania pracy dyplomowej, tzw. zasadę jednolitej konwencji.…

Jak napisać pracę dyplomową w wordzie?

JAK NAPISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WORDZIE?

Praca dyplomowa jest nie tylko zwieńczeniem i podsumowaniem nauki studenta na studiach licencjackich, inżynierskich, czy magisterskich. Może być także wizytówką studenta i swoistym listem polecającym w poszukiwaniu pracy. Przyszły pracodawca może się zorientować w …

Papiery i tektury uszlachetniane

W grupie papierów i tektur uszlachetnianych wyróżnia się:

— papiery kolorowane (przeznaczone do druku, wyrobu opakowań, do celów zdobniczych i introligatorskich): jednostronnie, wzorzyste, wytłaczane, bibułka dwustronnie gładka, bibułka marszczona (krepina),

— papiery kredowane (powlekane zawiesiną pigmentowo-klejową): jednostronnie, dwustronnie,

— papiery …

Właściwości fizykochemiczne wytworów papierniczych

Właściwości fizykochemiczne wytworów papierniczych.

Wyprodukowane wytwory papiernicze muszą odpowiadać warunkom stawianym poszczególnym rodzajom papierów, kartonów, tektur lub bibuł. Niektóre rodzaje wytworów musi cechować duża wytrzymałość, inne zaś dobre zaklejenie, aby nie przepuszczały atramentu, jeszcze inne nieprzepuszczalność tłuszczów lub dobra chłonność …

Klasy i odmiany wytworów papierniczych

Przemysł papierniczy produkuje wiele różnych wytworów papierniczych. W celu szybkiej identyfikacji właściwości i postaci tych produktów, wytwory papiernicze klasyfikuje się najczęściej według grup, rodzajów, klas, gramatur, odmian, gatunków oraz powierzchni i formatów arkuszy.

Klasy wytworów papierniczych.

Pojęcie klasy wytworu papierniczego …