Papiery drukowe

Papiery drukowe.

Papiery drukowe stanowią bardzo liczną grupę wytworów papierniczych. Do grupy tej zalicza się następujące rodzaje wytworów: papier gazetowy, drukowy zwykły, afiszowy, biblijny (cienki, mocny do druku słowników, encyklopedii, wydawnictw kieszonkowych), banknotowy, wartościowy (np. na obligacje, czeki, weksle), znaczkowy, do maszyn do pisania, przebitkowy, transferowy, ilustracyjny, offsetowy, mapowy, wklęsłodrukowy, okładkowy zwykły i zeszytowy, powielaczowy zwykły i rotaprintowy, kserograficzny.

Papiery drukowe stosuje się we wszystkich technikach graficznych. Wszystkie papiery drukowe powinny odznaczać się dobrą drukownością, o której decydują takie właściwości papieru, jak: ukształtowanie i wykończenie powierzchni, chłonność, stopień zaklejenia, elastyczność, ściśliwość, odporność na deformację, nieprzezroczystość, białość. Papiery zadrukowywane na rotacyjnych maszynach drukarskich powinny charakteryzować się dostateczną wytrzymałością, szczególnie w kierunku podłużnym, powinny być pozbawione uszkodzeń mechanicznych, takich jak naderwania, dziury, fałdy itd.

Oprócz typowych papierów drukowych, wykorzystywanych w technikach drukarskich, takich jak: gazetowy, drukowy zwykły, offsetowy, wklęsłodrukowy, powielaczowy rotaprintowy, duże znaczenie mają papiery do maszyn biurowych i urządzeń powielających. Do ważniejszych rodzajów wytworów w tej grupie należą:

• papier kserograficzny i do drukarek laserowych, stosowany obecnie w praktyce także jako papier do maszyn do pisania (klasyfikowany jako odmiana BD lub PD, dawniej w klasie III), o gramaturze 80 g/m2, w formatach A2, A3, A4, powinien mieć równomierną grubość, dość dużą gęstość (ścisłość), być bardzo równo obcięty z zachowaniem dokładnych wymiarów formatu, dobrze zapakowany w celu zachowania stałej wilgotności;

• papier do drukarek atramentowych, wytwarzany głównie w formatach A4 i A5, powinien być dobrze zaklejony, zapewniać jednak szybką wchłanialność atramentu, a jednocześnie niedopuszczać do jego rozpływania się lub przenikania; powinien charakteryzować się także wyjątkowo równomiernym przezroczem;

• papier przebitkowy (klasyfikowany jako odmiana BD lub PD, dawniej w klasach III i V) o gramaturze 31,5 g/m², w formatach A1, A3, A4, przeznaczony do sporządzania kopii (przebitek) na biurowych maszynach do pisania powinien mieć powierzchnię obustronnie matową; obecnie coraz rzadziej stosowany, ze względu na rozwój technik komputerowych w pracy biurowej;

• papier okładkowy zwykły (klasyfikowany jako odmiana BD lub PD, dawniej w klasie III, V i VII), zwany kartonem jednowarstwowym, o gramaturach 180, 200, 224, 280 i 315 g/m², wytwarzany w arkuszach BI (707x 1000 mm) i RAI (610×860 mm), w różnych barwach, powinien być sztywny.