POSZUKIWANIE PRACY

POSZUKIWANIE PRACY

Znajomość pewnych reguł ułatwia trudną drogę osoby poszukującej pracy i pomaga jej w pokonaniu etapów poprzedzających zatrudnienie. Warto wiedzieć, jak odpowiadać na ofertę, jak pisać curriculum vitae (c.v. lub po prostu życiorys), jak zachować się podczas spotkania z ewentualnym pracodawcą.

Zgłaszanie kandydatury. Może być odpowiedzią na zamieszczone w prasie ogłoszenie osoby lub zakładu poszukującego pracownika. Zwykłe przesyłamy wówczas list intencyjny i curriculum vitae. List piszemy zawsze odręcznie, czasami bowiem pracodawca chce zasięgnąć opinii grafologa. Nie musi być długi, powinien jednak rozwijać czteropunktowy plan – po pierwsze zatem ubiegający się o pracę powołuje się na ogłoszenie prasowe (lub inną formę ogłoszenia), po drugie podkreśla zgodność wymagań i oczekiwań z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, uzasadnia zainteresowanie działalnością firmy i wreszcie prosi o spotkanie, zaznaczając, że jest gotów udzielić wszelkich dodatkowych informacji. Może ewentualnie dołączyć fotografię. Pamiętajmy, że nigdy nie wysyła się fotokopii (ani listu, ani fotografii).

Curriculum vitae piszemy na maszynie lub komputerze. Jego kompozycja może być różnorodna, zawsze jednak – dostosowana do typu pracy, o którą się ubiegamy. Podajemy imię i nazwisko, adres, wiek, sytuację rodzinną, stosunek do służby wojskowej, informujemy o swym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. Tę tradycyjną kolejność można zmienić, jeżeli zależy nam na wysunięciu na pierwsze miejsce najmocniejszych punktów oferty. Kandydat przedstawia swą obecną sytuację, wymienia zajmowane stanowisko, opisuje doświadczenie zawodowe, wielkość firmy, w której pracuje: „Piotr Kowalski, inżynier elektronik, pięć lat pracy w zawodzie”. Następnie wymienia uzyskane dyplomy, omawia przebieg pracy w innych zakładach, wykształcenie zawodowe. Może również podać przyczyny, które skłaniają go do zmiany miejsca pracy. I wreszcie wymienia języki, którymi włada, stopień, w jakim je opanował (znajomość bierna, czynna, biegła w mowie i piśmie etc.), ewentualnie także praktyki odbyte za granicą i zainteresowania. Curriculum vitae powinno wzbudzić zainteresowanie, tylko wówczas bowiem ewentualny pracodawca zechce odbyć z kandydatem rozmowę wstępną.

Wzór curriculum vitae:

Życiorys

Imię i nazwisko:

Adres:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Stan cywilny:

Wykształcenie:

Przebieg pracy zawodowej: Znajomość języków obcych:

Inne umiejętności:

Kursy dodatkowe:

Zainteresowania:

 

Wzór listu intencyjnego:

Jan Kowalski                                                           Warszawa,20.12.1992
02-350 Warszawa
ul. Wrzosowa 7

 

(Nazwa Firmy)
(Adres Firmy)
Dział Kadr (lub inna właściwa komórka)

Uprzejmie proszę o zatrudnienie mnie w Państwa Przedsiębiorstwie…

Chciałabym podjąć pracę w dziale analiz ekonomicznych (lub innym, ew. w charakterze…). Praca taka byłaby zgodna z moim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, a także predyspozycjami.

Pracując poza granicami kraju, poznałem zachodnie metody pracy w firmach o zbliżonym profilu. Posiadam także praktyczne doświadczenie w dziedzinie restrukturyzacji przedsiębiorstwa handlowego. Przeszedłem również intensywne, półroczne szkolenie w Banku Pekao S.A. oraz ukończyłem kurs finansowo-księgowy.

Władam biegle językiem angielskim, dobrze niemieckim i hiszpańskim.

W pracy jestem precyzyjny i systematyczny. Chętnie rozwiązuję nowe dla mnie problemy. Jestem gotów uczestniczyć w szkoleniach, które będą miały na celu podnoszenie moich kwalifikacji.

Jestem w pełni dyspozycyjny.

Proszę o wyznaczenie dogodnego dla Państwa terminu rozmowy wstępnej, która umożliwiłaby nam dokładniejsze rozważenie możliwości zatrudnienia mnie w Państwa Firmie.

Z poważaniem
Jan Kowalski