Prośby

Prośby

Bez względu na to, czy zwracamy się z prośbą o pomoc, czy chcemy przesunąć termin wykonania jakiejś pracy, wyjaśnić przyczynę naruszenia przepisów, o przysługę prosimy zawsze na piśmie, by nie zaskakiwać zainteresowanej osoby. Najkorzystniejsze wrażenie wywiera prośba sformułowana zgodnie z obowiązującymi zasadami, uprzejma, jasna, ale zmierzająca prosto do celu.

Prośba o rekomendację

Szanowny Panie Dyrektorze!

Idąc za radą pana X, pozwalam sobie zwrócić się do Pana. Jestem studentem Wyższej Szkoły…, Wydziału…, gdzie wymaga się odbycia praktyk wakacyjnych. W ten sposób studenci mają zdobyć doświadczenie zawodowe. Pragnąłbym zapoznawać się z tajnikami przyszłej pracy w zakładach, którymi Pan kieruje. Do listu dołączam życiorys. Przepraszam, że zajmuję Panu cenny czas własnymi problemami. Proszę przyjąć wyrazy poważania.

albo:

Szanowny Panie Dyrektorze!

W związku z moją obecną sytuacją ośmielam się zwrócić do Pana z prośbą o umożliwienie mi doskonalenia umiejętności zawodowych. Od roku 1990 pełnię w naszej Spółce funkcję…

Sądzę, że kilkumiesięczny okres pracy w naszej filii w Londynie umożliwiłby mi pogłębienie znajomości języka angielskiego, która jest mi w pracy niezbędna, a także zgromadzenie cennych doświadczeń.

Byłbym wdzięczny, gdyby zechciał Pan poświęcić czas na rozmowę ze mną.

Mam nadzieję, że przychylnie odniesie się Pan do mojej prośby.

Z poważaniem