Prosimy o podwyżkę

Prosimy o podwyżkę.

Rozmowy o wysokości wynagrodzenia to nieodłączny element życia zawodowego. A jednak zawsze wydają nam się kłopotliwe. Tego rodzaju prośba powinna być właściwie sformułowana, uzasadniona zmieniającym się zakresem obowiązków i ciążącą na nas odpowiedzialnością. Należy poprosić o rozmowę ze zwierzchnikiem. Nie porównujmy naszej pensji do wynagrodzenia kolegów i powstrzymajmy się od krytycznych uwag o ich pracy. Zasugerujmy raczej, by przydzielono nam inne stanowisko, bardziej odpowiadające naszym umiejętnościom, wiedzy, doświadczeniu zawodowemu. Dobry szef potrafi ocenić przydatność i kompetencje każdego ze swych pracowników.

W niektórych firmach zwyczajowo przeprowadza się „coroczne” rozmowy, podczas których pracownik przedstawia swe osiągnięcia, a obie strony dokonują bilansu współpracy. W innych firmach pracownicy spotykają się z kierownictwem częściej, co ułatwia wymianę informacji i zwiększa spójność zespołu.

Nie powinno się mieszać życia prywatnego i zawodowego, jednak minimum wiedzy o sytuacji osobistej pracownika jest potrzebne, by uniknąć niezręczności, a zarazem – wytworzyć bardziej życzliwą atmosferę. Każdy z nas ceni dyskretne przejawy zainteresowania swoją osobą i przyjazne gesty.

Kiedy pracownik przechodzi na emeryturę, szef i koledzy powinni urządzić dla niego „biurowe przyjęcie” i wręczyć prezent kupiony za „składkowe” pieniądze.