Przeredaguj plan w formie równoważników zdań

Przeredaguj plan w formie równoważników zdań

Redagowanie planu w formie równoważnikowej 
Zadanie z języka polskiego potrafi przynieść niejednemu wiele czynności. Pisanie planów wydarzeń w oparciu o opowiadanie czy książkę jest łatwe i przyjemne. Problem pojawia się wtedy, kiedy musimy napisać plan wydarzeń w formie równoważników zdań. I tutaj pierwsza uwaga – równoważnik zdania to nie zdanie! Aby napisać taki plan, trzeba wiedzieć najpierw, czym jest równoważnik zdania.
Są to wyrazy lub grupa wyrazowa. Nie mogą one jednak posiadać żadnego orzeczenia w formie osobowej. Brzmi skomplikowanie? Orzeczenie to inaczej czasownik. Z tym, że o orzeczeniu mówimy jako o części zdania, a o czasowniku jako o części mowy. Zdanie bez orzeczenia jest więc równoważnikiem zdania. Aby to zrozumieć warto podać przykład. Załóżmy, że w opowiadaniu mamy obraz ludzi, którzy odbywają podróż do domu. Jak opisać to równoważnikiem zdania? Wystarczy nadać tytuł: najwyższym czas do domu! W tej grupie wyrazów nie ma ani jednego orzeczenia, ale mogłoby być pomiędzy słowami: czas i do. Mógłby to być na przykład wyraz: jechać. Wtedy zdanie brzmiałoby: Najwyższy czas jechać do domu! Takie zdanie nie jest już równoważnikiem, bo pojawia się czasownik jechać w formie bezokolicznika. Można jeszcze ładniej nazwać taki punkt równoważnikiem zdania, np. Podróż do domu.Bez wątpienia tworzenie takiego planu to idealny sposób na sprawdzenie umiejętności językowych ucznia.