POSZUKIWANIE PRACY

POSZUKIWANIE PRACY

Znajomość pewnych reguł ułatwia trudną drogę osoby poszukującej pracy i pomaga jej w pokonaniu etapów poprzedzających zatrudnienie. Warto wiedzieć, jak odpowiadać na ofertę, jak pisać curriculum vitae (c.v. lub po prostu życiorys), jak …