Dokument cyfrowy

Dokument cyfrowy.

Dokumenty elektroniczne – o pokrewnej nazwie: dokument cyfrowy, dokument binarny – to dokument zapisany w pamięci komputera w postaci cyfrowej. Dokument ten jest w postaci pliku tekstowego, graficznego, itp. Ustawa definiuje dokument elektroniczny …

Dokument binarny

Dokument binarny

Dokument binarny zwany również dokumentem cyfrowym, lub dokumentem elektronicznym – jest to zbiór danych cyfrowych zapisanych na dowolnym nośniku, uporządkowany w określonej strukturze wewnętrznej. Ciekawym określeniem dokumentu elektronicznego jest definicja sformułowana przez polskie prawo: “Dokumentem jest każdy przedmiot …