Jak mówić

„Najsubtelniejszej radości zaznajemy dając szczęście innym”, mówił La Bruyere o sztuce konwersacji. Talent rozmówcy ujawnia się poprzez umiejętność słuchania i interesowania się cudzymi słowami tak, by każdy czuł się zadowolony z siebie i z innych. …