Ustawienia językowe

USTAWIENIA JĘZYKOWE

Jesteśmy cały czas w menu Narzędzia. Znajduje się tu także polecenie Język. Po najechaniu kursorem myszy na to polecenie otworzy się podmenu, a w nim cztery polecenia: Ustaw język…Przetłumacz…