Skróty klawiszowe

SKRÓTY KLAWIATUROWE W WORDZIE

Strzałka W prawo kursor tekstowy przestawiany jest o jedną literę w prawo
Strzałka W lewo kursor tekstowy przestawiany jest o jedną literę w lewo
Strzałka Do góry kursor tekstowy przestawiany jest