Modyfikowanie styli

MODYFIKOWANIE STYLU

Formatowanie tekstu w Wordzie jest oparte o style, a podstawowym stylem jest Normalny.

Styl to zestaw elementów formatowania, które można stosować do tekstu, tabel (tabela: Jeden lub wiele wierszy komórek używanych zazwyczaj …