Język, ramka, numerowanie

ZAAWANSOWANE MODYFIKOWANIE STYLI – POLECENIA: JĘZYK, RAMKA, NUMEROWANIE I KLAWISZ SKRÓTU

W poprzedniej części omówiłem dostosowanie ustawień tabulatorów i obramowania akapitu lub tabeli w modyfikowanym stylu. W obecnej części skupię się na pozostałych ustawieniach, tj. …

Tabulatory i obramowanie

ZAAWANSOWANE MODYFIKOWANIE STYLI – POLECENIA: TABULATORY I OBRAMOWANIE

W poprzedniej części omówiłem dostosowanie ustawień czcionek i akapitu w modyfikowanym stylu. W obecnej części skupię się na pozostałych ustawieniach, tj. Tabulatory i Obramowanie.

Tak, jak i wcześniej omówione polecenia — …

Zaawansowane modyfikowanie styli

ZAAWANSOWANE MODYFIKOWANIE STYLI – POLECENIA: CZCIONKA I AKAPIT

W części „Modyfikowanie i tworzenie nowych styli” omówiłem jak utworzyć nowy styl i dostosować jego podstawowe parametry dostępne w oknie głównym Modyfikowanie stylu. Omówiłem także jak można zmodyfikować podstawowe parametry już …